Almene vilkår

trycka.se, printlit.fi, printlit.dk samt printlit.com administreres og drives af Printgroup Nordic AB. Printgroup Nordic AB er registreret i Sverige under organisationsnummer 556643-6779. Firmaets momsregistreringsnummer er SE556643677901. Vores hovedkontor findes på Fabriksvägen 33, Mörrum. Printgroup Nordic AB omtales nedenfor som ”Printgroup”.


Tillämpning

Salgsvilkår og prisliste gælder fra og med den af Printgroup Nordic AB angivne dato, og erstatter altid tidligere publicerede versioner. Varer som tilbydes på ovenstående udgør det ordinære sortiment. Ved eventuel forskel mellem vilkår, produktinformation og priser angivet på ovenstående hjemmesider og øvrige udgivelser har hjemmesiden fortrinsret.


Pris og betaling

Priserne på ovenstående hjemmesider opdateres i realtid. Moms og fragt tilkommer. Priserne forudsætter at ordrer lægges ind via webshoppen samt at originalen er i korrekt format kommer til hånde i forbindelse med bestilling. Eventuelle ændringer og justeringer debiteres i forhold til gældende prisliste. Printgroup Nordic AB har ret til at ændre tilbudte priser uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og skrivefejl. Ved prisjusteringer på bestilt ordre informeres du som kunde altid og har din fulde ret til at ændre eller annullere din bestilling.


Betalning

Vi benytter os af Collector Bank til betalinger, for fyldestgørende vilkår se https://www.collector.se


Priser og betaling

Priserne på ovenstående hjemmesider opdateres i realtid. moms og fragt tilkommer. Priserne forudsætter, at bestillinger afgives via webshop, og at originalen i korrekt format bliver leveret til os på bestillingstidspunktet. Eventuelle ændringer og justeringer vil blive opkrævet i henhold til gældende prisliste. Printgroup Nordic AB har ret til at ændre tilbudte priser uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og tastefejl. I tilfælde af prisjusteringer på afgivne ordrer vil kunderne altid blive holdt informeret og have fuld ret til at ændre eller annullere ordren.


Forsendelsesomkostninger

Forsendelsesomkostningerne beregnes automatisk på betalingssiden og er baseret på ordreværdien og den valgte leveringsmetode. Der kan tillægges ekstra omkostninger ved dellevering, eller hvis kunden efterfølgende vælger at sende til flere adresser.

Ved ordrer med flere leveringsadresser anbefaler vi, at du kontakter os for at få et tilbud på en skræddersyet transportløsning. Ved levering uden for Danmark pålægges fragtomkostninger i henhold til fragtfirmaets prisliste. For at få information om de faktiske fragtomkostninger for leveringer uden for Danmark, bedes du kontakte os.


Mislykket forsendelse

Schenker (direkte levering til virksomheder)

Med denne metode bliver forsendelsen leveret direkte til virksomhedens adresse. Dette forudsætter, at virksomheden er tydeligt markeret, bemandet i kontortiden (07.00 - 17.00), ikke er beliggende på en privat adresse og at der er nogen på stedet til at skrive under på og modtage forsendelsen.

I tilfælde af at en forsendelse ikke kunne leveres, gør fragtfirmaet op til tre forsøg på at kontakte kunden. Lykkes det ikke fragtfirmaet at kontakte kunden, får vi besked om dette og kontakter igen kunden. Hvis kunden ikke har opfyldt betingelserne for leveringsmåden, fx ikke at være tilstede på leveringstidspunktet, tilkommer der en ekstra omkostning for en ny levering.

Hvis forsendelsen forbliver uindløst, vil forsendelsen blive returneret efter 15 kalenderdage.

Hvis forsendelsen returneres til os, medfører det ekstra omkostninger. Transportfirmaet opkræver et gebyr for returfragten og eventuel lagerleje. Der er også en omkostning at transportere forsendelsen igen. Ekstra omkostninger påløbet ovenfor vil blive opkrævet af kunden.

Vi opbevarer returnerede forsendelser i tre måneder, hvorefter varerne kasseres.


Levering

Vores målsætning er altid, at ordrer leveres indenfor beregnet leveringstid. Direkte efter bestillingen vil en bestillingsbekræftelse automatisk blive generet af webshoppen, og sendes til kunden via e-mail for at informere om at ordren er modtaget korrekt. Da ordren er bekræftet informeres kunden og leveringsdatoen (da ordren leveres fra vores fabrik/underleverandør).

Printgroup Nordic AB benytter sig primært af Schenker AB og Posten Företagspaket til levering. Anden leverandør er angivet ovenfor benyttes kun udenfor Danmark. For aktuelle lister, leveringstider for dit område samt muligheder for at bestille expressfragt til dit område, besøg Schenckers hjemmeside.

Bemærk, at vi aldrig kan garantere leveringstidspunktet hos kunden, men kun at godset er sendt fra os indenfor specificeret leveringstid.

Printgroup Nordic AB følger leveringsvilkår ifølge DAP Karlshamn i henhold til Incoterms 2020. Dette indebærer at kunden overtager det formelle ansvar for transporten efter at leverandøren har lastet godset på fragtbilen. Eventuelle reklamationer angående fragtskader eller savnet gods, skal derfor stilles af kunden direkte til fragtfirmaet. Du kan læse mere information om leveringsvilkår og ansvarsfordeling på Schenkers hjemmeside.

Når godset sendes fra vores fabrik får modtageren besked på e-mail. I denne besked findes information, som gør det muligt for modtageren at spore sit gods frem til leveringen på modtagers adresse.


Risiko for varen

Risikoen for varen overgår til køberen, når varen er afleveret til fragtfirmaet.


Garanti

Printgroup Nordic AB frasiger sig garanti for funktionen på bestilte varer. Dog begrænser garantien sig for trykkvaliteten til at modsvare den af kunden indleverede originaler.

Filer
Printgroup Nordic AB er ikke ansvarlig for kundernes filer eller grafiske materiale. Vores politik er dog at alle filer under 100 mb arkivers på vores server mindst et år til eventuelle genordrer.


Reklamation

For at påberåbe sig fejl på varen (ang. transportskade, se nedenfor) skal kunden reklamere omgående, dog senest 30 dage fra fakturadato, samt på begæring returnere varen. Kunden skal kontrollere alt gods ved ankomst for at verificere at varen er fejlfri. Modtages reklamationen efter 30 dage, forbeholder Printgroup Nordic AB sig retten til at afgøre om fejlen skal afhjælpes.

Ved reklamation skal kunden kontakte vores kundeservice. Baseret på den information kunden giver for reklamationsærindet, vil vores kvalitetsafdeling normalt vende tilbage inden for 8 arbejdstimer med besked om passende håndtering af reklamationen.

Transportskader skal anmeldes direkte til fragtfirmaet senest på ankomstdagen.


Ansvar for fejl

Foreligger fejl som Printgroup Nordic AB tager ansvar for, påtager Printgroup Nordic AB, efter eget valg at afhjælpe fejlen ved reparation, erstatningsleverance eller helt eller delvist tilbagebetale købesummen. Printgroup Nordic AB’s ansvar for fejl på varer er begrænset til hvad der angives i disse almene salgsvilkår. Virksomheden bærer således ingen direkte eller indirekte ansvar for eksempel – men ikke begrænset til – inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, skadebringende egenskaber i varerne, produktansvar, udebleven gevinst, driftsafbrud, tab af information, merarbejde eller anden økonomisk skade.


Fortrydelsesret

Ifølge distance- og hjemmesalgsloven har du som forbruger (gælder ikke virksomheder) ret til at fratræde aftalen ved at meddele os inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. For at du skal kunne benytte din fortrydelsesret, skal du returnere varen i uskadt tilstand, i originalindpakning. Ved brug af fortrydelsesretten er det dig som står for returudgifterne. Hvis du som virksomhed vil reklamere et køb, kontakter du vores kundeservice.

Øvrige vilkår
Foruden det som er angivet foroven om salgsvilkår gælder købeloven.