Almene vilkår

trycka.se, printlit.fi, printlit.dk samt printlit.com administreres og drives af Printgroup Nordic AB. Printgroup Nordic AB er registreret i Sverige under organisationsnummer 556643-6779. Firmaets momsregistreringsnummer er SE556643677901. Vores hovedkontor findes på Pilvägen 8a, Karlshamn. Printgroup Nordic AB omtales nedenfor som ”Printgroup”.

Tillämpning

Salgsvilkår og prisliste gælder fra og med den af Printgroup Nordic AB angivne dato, og erstatter altid tidligere publicerede versioner. Varer som tilbydes på ovenstående udgør det ordinære sortiment. Ved eventuel forskel mellem vilkår, produktinformation og priser angivet på ovenstående hjemmesider og øvrige udgivelser har hjemmesiden fortrinsret.

Pris og betaling

Priserne på ovenstående hjemmesider opdateres i realtid. Moms og fragt tilkommer. Priserne forudsætter at ordrer lægges ind via webshoppen samt at originalen er i korrekt format kommer til hånde i forbindelse med bestilling. Eventuelle ændringer og justeringer debiteres i forhold til gældende prisliste. Printgroup Nordic AB har ret til at ændre tilbudte priser uden forudgående varsel. Vi tager forbehold for eventuelle tryk- og skrivefejl. Ved prisjusteringer på bestilt ordre informeres du som kunde altid og har din fulde ret til at ændre eller annullere din bestilling.

Betalning

Vi benytter os af Collector Bank til betalinger, for fyldestgørende vilkår se https://www.collector.se

Fragtomkostninger

Fragtomkostninger beregnes via hjemmesiden. Ekstra omkostninger kan tilkomme ved delleverancer eller hvis kunden vælger at sende til flere forskellige adresser. Ved større ordre til flere leveringsadresser beder vi jer kontakt os for et tilbud på tilpasset transportløsning. Ved leveringer udenfor Sverige debiteres fragt i relation til prislisten. Kontakt os for mere information om fragtomkostninger for leveringer udenfor Sverige.

Levering

Vores målsætning er altid, at ordrer leveres indenfor beregnet leveringstid. Direkte efter bestillingen vil en bestillingsbekræftelse automatisk blive generet af webshoppen, og sendes til kunden via e-mail for at informere om at ordren er modtaget korrekt. Da ordren er bekræftet informeres kunden og leveringsdatoen (da ordren leveres fra vores fabrik/underleverandør).

Printgroup Nordic AB benytter sig primært af Schenker AB og Posten Företagspaket til levering. Anden leverandør er angivet ovenfor benyttes kun udenfor Sverige. For aktuelle lister, leveringstider for dit område samt muligheder for at bestille expressfragt til dit område, besøg Schenckers hjemmeside.

Bemærk, at vi aldrig kan garantere leveringstidspunktet hos kunden, men kun at godset er sendt fra os indenfor specificeret leveringstid.

Printgroup Nordic AB følger leveringsvilkår ifølge FCA Karlshamn i henhold til Incoterms 2000. Dette indebærer at kunden overtager det formelle ansvar for transporten efter at leverandøren har lastet godset på fragtbilen. Eventuelle reklamationer angående fragtskader eller savnet gods, skal derfor stilles af kunden direkte til fragtfirmaet. Du kan læse mere information om leveringsvilkår og ansvarsfordeling på Schenkers hjemmeside.

Når godset sendes fra vores fabrik får modtageren besked på e-mail. I denne besked findes information, som gør det muligt for modtageren at spore sit gods frem til leveringen på modtagers adresse.

Risiko for varen

Risikoen for varen overgår til køberen, når varen er afleveret til fragtfirmaet.

Garanti

Printgroup Nordic AB frasiger sig garanti for funktionen på bestilte varer. Dog begrænser garantien sig for trykkvaliteten til at modsvare den af kunden indleverede originaler.

Filer
Printgroup Nordic AB er ikke ansvarlig for kundernes filer eller grafiske materiale. Vores politik er dog at alle filer under 100 mb arkivers på vores server mindst et år til eventuelle genordrer.

Reklamation

For at påberåbe sig fejl på varen (ang. transportskade, se nedenfor) skal kunden reklamere omgående, dog senest 30 dage fra fakturadato, samt på begæring returnere varen. Kunden skal kontrollere alt gods ved ankomst for at verificere at varen er fejlfri. Modtages reklamationen efter 30 dage, forbeholder Printgroup Nordic AB sig retten til at afgøre om fejlen skal afhjælpes.

Ved reklamation skal kunden kontakte vores kundeservice. Baseret på den information kunden giver for reklamationsærindet, vil vores kvalitetsafdeling normalt vende tilbage inden for 8 arbejdstimer med besked om passende håndtering af reklamationen.

Transportskader skal anmeldes direkte til fragtfirmaet senest på ankomstdagen.

Ansvar for fejl

Foreligger fejl som Printgroup Nordic AB tager ansvar for, påtager Printgroup Nordic AB, efter eget valg at afhjælpe fejlen ved reparation, erstatningsleverance eller helt eller delvist tilbagebetale købesummen. Printgroup Nordic AB’s ansvar for fejl på varer er begrænset til hvad der angives i disse almene salgsvilkår. Virksomheden bærer således ingen direkte eller indirekte ansvar for eksempel – men ikke begrænset til – inkompatibilitet, leveringsforsinkelser, skadebringende egenskaber i varerne, produktansvar, udebleven gevinst, driftsafbrud, tab af information, merarbejde eller anden økonomisk skade.

Fortrydelsesret

Ifølge distance- og hjemmesalgsloven har du som forbruger (gælder ikke virksomheder) ret til at fratræde aftalen ved at meddele os inden for 14 dage fra modtagelsen af varen. For at du skal kunne benytte din fortrydelsesret, skal du returnere varen i uskadt tilstand, i originalindpakning. Ved brug af fortrydelsesretten er det dig som står for returudgifterne. Hvis du som virksomhed vil reklamere et køb, kontakter du vores kundeservice.

Øvrige vilkår
Foruden det som er angivet foroven om salgsvilkår gælder købeloven.